02/18/2021
ร่วมงานกับเรา
Admin Admin

บริษัทคอนฟิเดียร์ แอสเซท เมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้นำทางด้านบริการทางการเงินกำลังมองหาผู้ร่วมงานด้านไอทีในตำแหน่งนักพัฒนาระบบและนักพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ 

-สามารถเดินทางได้สะดวกโดย MRT สถานีสีลม หรือ BTS สถานีศาลาแดง

-เงินเดือน 30,000-65,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

-ไม่เน้นภาษาอังกฤษ

1. นักพัฒนาระบบ (Web Developer)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• พัฒนาและดูแลระบบงานบน Linux เซิร์ฟเวอร์

• วิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อมีเหตุขัดข้องในระบบงาน

• จัดการติดตั้งและถอนโปรแกรมในระบบ

• ออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง เฝ้าระวัง โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่

• ป้องกันข้อมูล ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบงานจากการบุกรุกของผู้ไม่ประสงค์ดี 

• พัฒนาและดูแลระบบอัตโนมัติที่ทำงานเบื้องหลัง ซึ่งคอยสนับสนุนระบบงานหลัก

• ติดตั้งและดูแลการสำรองและกู้คืนข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุ 25-35 ปี

- การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไอที หรือ สาขาอื่นที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

- มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์พื้นฐาน

- ประสบการณ์พัฒนาระบบงานบน Linux และมีความสามารถใช้งาน cPanel 

- สามารถจัดการ application server, web server และ database เช่น Apache, Nginx, MySQL ด้วย ภาษา php เป็นหลัก

- สามารถใช้ระบบงานพัฒนาโปรแกรม เช่น Laravel หรือ Angular 

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้บ้าง

- กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และ แบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่น ๆ

- มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

2. นักพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ (Mobile Application Developer)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ออกแบบ พัฒนา Mobile Application ให้กับบริษัท

• วิเคราะห์และแก้ปัญหา เมื่อมีเหตุขัดข้องในการใช้งาน Mobile Application

• ป้องกันข้อมูล ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบงานจากการบุกรุกของผู้ไม่ประสงค์ดี

• ติดตั้งและดูแลการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลของ Mobile Application

คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุ 25-35 ปี

- การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไอที หรือ สาขาอื่นที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

- มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์พื้นฐาน ใช้ ภาษา HTML ได้คล่อง

- ประสบการณ์พัฒนา Mobile Application ของ Android หรือ/และ IOS 

- สามารถจัดการ Mobile Application ด้วยภาษา Dart, Flutter 

- สามารถพัฒนา Mobile Application ให้เข้ากับระบบงานที่บริษัทใช้อยู่ 

- ใช้ฐานข้อมูล MySQL ได้บ้าง

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้บ้าง

- กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และ แบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่น ๆ

- มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งประวัติการทำงานมาได้ที่: 

คุณตา [email protected]

บริษัทคอนฟิเดียร์ แอสเซท เมเนจเม้นท์ จำกัด

78,80 ชั้น 3 ซอยสีลม 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

(สามารถเดินทางได้สะดวกโดย MRT สถานีสีลม หรือ BTS สถานีศาลาแดง)


  • VIA
  • Admin
  • TAGSLEAVE A COMMENT